Vážení přátelé, budoucí kolegové či klienti

vítáme vás na našich webových stránkách. Na nich máte jedinečnou příležitost získat skutečně pravdivé informace o pojmu a principech institutu vyskytujícím se v platném znění zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to o pojmu “autorizovaný inspektor”. Kde názorněji a lépe se můžete dozvědět více, když ne právě od těch, kteří autorizovanými inspektory byli jmenováni a kteří vám mají poskytovat své služby.

Někteří z nich založili občanské sdružení pod názvem „Českomoravská asociace autorizovaných inspektorů“ (dále jen „asociace“), které se vám na těchto webových stránkách pokusí představit a poskytnout všechny potřebné informace.

Doufáme, že s obsahem a úplností poskytovaných informací budete spokojeni. Vážíme si vašeho zájmu a doufáme, že se časem na naše stránky budete rádi vracet. To hlavně proto, že na nich naleznete vždy přesně to, co hledáte a očekáváte.

Vážení kolegové, autorizovaní inspektoři

i Vás vítáme na našich webových stránkách, které jsou vytvořeny aktivní skupinou nás autorizovaných inspektorů, kteří ucítili při výkonu své činnosti potřebu se sdružit a vzájemně si pomáhat. Praxe za poslední období totiž ukázala, že jedině takto získáme nejen více možností naši práci autorizovaných inspektorů odborné i laické veřejnosti široce prezentovat, ale přitom se i vzájemně učit a trvale vzdělávat. Pro kvalitní poskytování služeb našim klientům, v souladu s platnou a měnící se legislativou v oblasti investiční výstavby a hlavně našeho postavení v zákoně, je soustavné vzdělávání každodenní nutností.

Asociace je schopna dosáhnout pro potřebné informace i tam, kde by jednotlivec z našich řad nemusel být úspěšný. To platí hlavně pro získávání informací pro oblast vzdělávání, provádění osvěty a propagace a v neposlední řadě také pro nutnou kolektivní obranu našich zájmů. Byli jsme jako jednotlivci vystaveni obrovskému mediálnímu tlaku a na politickou objednávku nám média nasazovala sofistikovaně jenom psí hlavy. Žádnému z nás se nepodařilo tomuto tlaku vzdorovat a až do počátku září tohoto roku jsme prohrávali jak soudní pře, tak hlavně u politiků, kteří novelou stavebního zákona odsoudili institut autorizovaného inspektora k faktickému zániku. Podlehli jsme mimo jiné proto, že za věc se postavila malá skupinka členů asociace a ostatní za větrem čekají dodnes, jak to vše dopadne. Není nikde řečeno, že bychom naše postavení v zákoně obhájili, ale uštěpačné poznámky ministerských úředníků, poslanců i představitelů komor ČKAIT a ČKA vždy vycházeli z otázky: „ A kolik Vás vlastně vůbec je?“ Tam končila debata o smysluplnosti úprav zákona a hlavně jeho §117 o nás autorizovaných inspektorech. Přitom stačilo tak málo. Zapojit se a do asociace prostě třeba jen vstoupit.

Záměr činnosti asociace je všem zcela zřejmý a je postaven na pevných základech s řádně zaregistrovanými stanovami. V nich jste měli a stále máte možnost seznámit s tím, kdo jsme, co děláme a co chceme a jakými prostředky hodláme dojít k naplnění stanovených cílů.

Dnes, po schválení novely stavebního zákona je snad konečně každému z Vás jasné, že jsme opět na začátku své pouti a všichni víme, že je jen na nás zda si svou pozici jak v každodenní praxi, tak i v zákoně udržíme. Učíme se sami nebo pouze mezi sebou vzájemnou pomocí. Od počátku naší činnosti jsme se potýkali s nezájmem, neinformovaností a nulovou podporou jak ministerstva, tak komor a v neposlední řadě i médií. Žádné pravomoce, žádná podpora a žádná možnost obhájit naši činnost včetně chyb. Naše začátky bez jediné pomůcky nebo metodického pokynu MMR byly jen systémově - pokus a omyl. Takto jsme se však i přes nezájem kompetentních orgánů sami dostali na velmi slušnou úroveň a pomohli jsme několika tisícům záměrů do života. Pomohli jsme stovkám stavebníků dosáhnout na dotační peníze a mnoha dalším třeba jen radou v rámci realizace jejich stavebních záměrů. Nikdo z komor ani z ministerstva natož z obou komor Parlamentu nás nikdy neocenil. Jenom pomocí médií a jakýchsi ochránců veřejného zájmu na nás naházeli hromady špíny, vagóny nepravd a účelových polopravd. Autorizovaní inspektoři sloužili jen jako zástupný problém k prosazení jiných zájmů, a ke schválení novely stavebního zákona, která poškozuje všechny jeho uživatele a uzákoňuje byrokracii s korupcí. Zatím jsme to přežili, ale bude hůř. I proto jsou spuštěny tyto stránky. Naše obrana musí doznat jiných rozměrů a razance.

„Aktiv“ autorizovaných inspektorů však k věci přispět rozhodně nemůže. Uvědomte si, jakou mají úroveň webové stránky, které komora pro nás zřídila a provozuje a jak k jejich obsahu můžete přispět. Uvědomte si, jakou nám komora poskytla podporu v rámci projednávání novely stavebního zákona a v neposlední řadě, jak se dodnes vyrovnala se zákonem stanovenými povinnostmi k nám. Nelze také nepřipomenout, jakým způsobem naložila s našimi příspěvky, které jako autorizovaní inspektoři komoře platíme.

Vážíme si vašeho zájmu a doufáme, že se časem na naše stránky budete rádi vracet a že na nich naleznete vždy to, co hledáte a očekáváte. Zatím nám držte palce, aby se celá věc podařila. Budeme však velmi rádi, když se do utváření nejen obsahu našich webových stránek, ale i do činnosti asociace také zapojíte a pomůžete nám na naší nepříliš lehké cestě. Rádi jakýkoliv podnět, připomínku nebo i pomoc uvítáme.

Děkujeme za vaši shovívavost a přízeň.

Za vedení asociace

Ing. Josef Dvorský, autorizovaný inspektor ev.č. 0011

Prezident asociace

Prezident asociace

Ing. Josef Dvorský

Zelená 797/7a

Rumburk 40801

josef.dvorsky@indesta.cz